วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ตาลายอ่อนเพลียต้องนอนพักผ่อนถ้าจะถ่ายภาพต้องใช้กล่องถ่ายภาพ light box

เวลาใช้สมองมากไปจะรู้สึกตาลายอ่อนเพลียไม่สบายจุดสำหรับรักษาอาการดังกล่าวได้ผลที่สุดคือจุด

สิงเจียนควรใช้โกฐจุฬาลำพาแห้งรมจุดหรือจะใช้เทียนหยดเป็นบริเวณกว้างก็ได้หลังจากรมจุดแล้ว

อาการตาลายอ่อนเพลียจะดีขึ้นอย่างเด่นชัดนอกจากนี้ ยังมีจุดจั่นจู๋จุดถงจื่อเหลียวใช้รักษาโรคต่อมนํ้า

ตาอักเสบกล่องไฟ ไลท์บ๊อกซ์ และเยื่อบุตาอักเสบได้ผลดี แต่ตำแหน่งจุดอยู่ใกล้ดวงตา

ควรระมัดระวังให้มากจะใช้นิ้วมือนวดคลึงเบา ๆวันละหลายครั้งก็ได้ปวดไหล่ ปวดต้นคอเวลาทำงาน อ่าน

หนังสือ ถ้าชอบนั่งคอเอียงหลังโกง ก็จะเกิดอาการเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้ปวดไหล่ปวดต้น
 
คอ กล่องถ่ายภาพโดยเฉพาะพวกผู้หญิง จะเป็นกันมากถ้าใช้นิ้วกดบริเวณจุดฟ่เฟิน (อยู่ใต้กระดูก

สันหลังข้อที่ 2ห่างจากแนวกระดูกสันหลังไปทางซ้ายและขวา)กล่อง lightbox จะรู้สึก

เจ็บ อาการปวดเมื่อยในบริเวณนี้ค่อนช้างรักษายากแต่ถ้ารมจุดดังกล่าวด้วยโกฐจุฬาลำพาแห้งเพียงไม่กี่

 ลูก อาการปวดเมื่อยจะหายเป็นปลิดทิ้งเวลาปวดไหล่ปวดต้นคอ กล่องถ่ายรูปหรือจะใช้วิธีหยด

เทียนเป็นบริเวณกว้างก็ได้ แต่ต้องอดทนทำทุกวัน จะได้ผลดีเช่นกันจุดที่ควรใช้ประสานกันคือ จุดเกา

ฮวงซู่ (อยู่ใต้กระดูกสันหลังข้อที่4)ห่างจากแนวกระดูกสันหลังไปทางซ้ายและขวา3นิ้ว)จุดเจียนจิง จาก

1 จุดต้าจุยใต้กระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่ 7 ซึ่งเป็นข้อที่นูนที่สุด มาที่ปลายกระดูกไหปลาร้าซึ่งเป็นส่วน

ที่นูนที่สุดบริเวณไหล่แล้วแบ่งครึ่ง และจุดเทียนจู้diy กล่องไฟ (อยู่บริเวณต้นคอด้านหลังเหนือตีนผม

ครึ่งนิ้ว) ถ้าปวดเมื่อยมากควรรมจุดเกาฮวงชู่ และเจียนจิ่งด้วยโกศจุฬา-ลำพาแห้ง และนวดจุดเทียนจู้

หรือจะหยดเทียนก็ได้ถ้าไม่ชอบวิธีรมจุดปัญหาเซ็กซ์ศีอสาเหตุหลที่ทำให้ผู้หญิงปวดศีรษะอาการปวด

ศีรษะมีสาเหตุมากมายแต่อาการปวดศีรษะที่ผู้หญิงเป็นกันมากนั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาเซ็กซ์

เช่น ไม่สมปรารถนาทางเซ็กช์ ประจำเดือนผิดปกติ ฯลฯ  กล่องไฟถ่ายรูปการรักษาอาการปวดศีรษะ

ของผู้หญิงจึงควรมุ่งไปที่จุดเร้าความปรารถนาทางเซ็กซ์เป็นสำคัญจุดเทียนจู้  จุดเจียนจิ่งและจุดไปรุ่ย

จากตีนผมด้านหน้า 1 ไปด้านหลังแบ่งออกเป็น12นิ้ว เท่า ๆ กันจุดไปรุ่ยจะอยู่ห่างจากตีนผมด้านหลังขึ้น

มาบนกลางศีรษะ 7นิ้ว ล้วนเป็นจุดที่ใช้รักษาอาการปวดศีรษะได้ผลดีถ้าปวดศีรษะด้านหน้าควรใช้เข็ม

ดอกเหมยเคาะกระตุ้นจุดอิ้นกางและจุดเฉียนโถวเตี่ยน สัก 30-50 ที หรือจะใช้เทียนหยดก็ได้ถ้าปวดไม

เกรน ควรเลือกใช้จุดโถวเหวย จุดไฟ-หยาง จะช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ผลดีถ้าปวดศีรษะด้าน

หลัง ควรกระตุ้นจุดหย่าเหมิน(อยู่หว่างกลางจุดเทียนจู้)

  จะได้ผลดีมาก กล่องไฟถ่ายภาพสินค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น